ПП-08-2015 "Aбонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Mарко Mарков-Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ПП-08-2015 "Aбонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Mарко Mарков-Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 9048818
  • Дата на поръчката: 10.12.2015 г.

Документи

1. Публична покана - по образец


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Информация за извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)