ПП-07-2015 „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сграда на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД и прилежащ терен към нея“

Информация за поръчката

  • Наименование: ПП-07-2015 „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сграда на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД и прилежащ терен към нея“
  • № на АОП: 9047970
  • Дата на поръчката: 23.11.2015 г.

Документи


2. Документация за участие и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

5. Договори по и приложения


7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)